Zetterman Fastighetskonsult AB

Fastighetskonsult

Jag hjälper till med bostadssociala, administrativa och processutvecklande tjänster inom fastighetsbranschen 


Mina tjänster 


Hyresadministration 

Administration av hyror, fakturor & inkasso

Ta reda på mer

Bostadssocialt arbete

Utredning sena betalningar av hyra & hyresskulder, störningar och olovlig andrahands uthyrning

Ta reda på mer

Processutveckling

Processutveckling för effektivare processer 

Ta reda på mer

Bostadssocialt arbete

Arbetar vräkningsförebyggande utifrån metodstodstödet i fyra steg med uppsökande verksamhet i samverkan med kommun och stadsdelar. Detta för att hitta långsiktiga lösningar till kvarboende samt minskade kostnader och hyresintäkter. Arbetar med olovlig andrahandsuthyrning genom informationsinsatser för att friställa lägenheter till bostadsköerna 

Hyresadministration

Hanterar den administrativa leveransen av inbetalningar, debiteringar, aviseringar och  all daglig administration i hyresförhållandet gällande hyror och fakturor. Hanterar även inkassoverksamhet 

Uthyrning Bostäder

Hanterar inkomstprövningar, visningar, avtal, bytesansökningar, andrahands ansökningar, överlåtelser och uppsägningar. 

processutveckling

Arbetar för tydliga processer, rutiner och lathundar för att stärka tryggheten i arbetssätt. Detta medför en starkt organisation som lättare kan nå sina mål